Ludowiec z wyboru
Stanisław Osiecki
Zobacz galerię

Stanisław Osiecki urodził się 20 maja 1875 r. w Ciechanowie. Wywodził się ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Jego rodzicami byli urzędnik akcyzy Ignacy Osiecki oraz Maria z Niliwodzkich.

W rodzinie Osieckich żywa była tradycja walk powstańczych. Pamiętano szczególnie o Wojciechu Osieckim, dziadku Stanisława, który podczas powstania listopadowego był majorem wojsk polskich. Przez całe swoje długie życie Stanisław Osiecki przywiązywał dużą wagę do życia rodzinnego.

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Józefą z Filipowiczów (1865-1919) miał dwóch synów: Tadeusza (1900-1920) oraz Stefana (1903-1977). W drugim małżeństwie z Jadwigą z Filipowiczów (1894-1988) (zbieżność nazwisk z pierwszą żoną) miał syna Jacka (1921-2012) oraz córkę Marię (1925-2011).