Stanisław Skarżyński
Historyczny lot przez Atlantyk 1933
Zobacz galerię

Stanisław Jakub Skarżyński urodził się 1 maja 1899 r. w Warcie w powiecie sieradzkim. Był synem Władysława Skarżyńskiego herbu Bończa i Wacławy z Kozłowskich. Ojciec był aptekarzem.

Stanisław uczył się w szkole elementarnej w rodzinnym mieście. W latach 1908-1914 był uczniem Szkoły Handlowej w Kaliszu. W latach 1915-1918 uczęszczał do Włocławskiej Szkoły Handlowej, przekształconej w tym czasie na Gimnazjum Realne; tam w 1918 r. uzyskał maturę.

Działał w tajnych organizacjach niepodległościowych, czynnie włączał się w działania Polskiej Organizacji Wojskowej, do której wstąpił w 1916 r. Ponadto ukończył tajną szkołę podoficerów POW i szkołę podchorążych POW.

W czerwcu 1918 r. rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Po zamknięciu Politechniki wrócił w Warty, gdzie objął dowództwo nad oddziałem polskim rozbrajającym Niemców, następnie był komendantem rodzinnego miasta. W grudniu 1918 r. został wcielony jako sierżant sztabowy do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu.